databanka sportovní a image fotografie
nápověda
práce s databankou getphoto.cz

kalendář databanky getphoto.cz

Pomocí "kalendáře" umístěného v levé části prezentace je možno zjistit přehled "plánovaných akcí". Po kliknutí na jednotivá data se zobrazí přehled plánovaných akcí s jejich základním popisem a informací o začátku konání. Pakliže již akce proběhla nadpis akce je zobrazen červenou barvou a pod časem akce je zobrazen náhled skupiny fotografií. Pro zobrazení veškerých fotografií z kolekce fotek stiskněte "aktivní" nadpis kolekce nebo náhled skupiny fotografií v levé části přehledu. Fotografie z jednotlivých akcí jsou dostupné během nebo neprodleně po skončení akce. Kalendář je dostupný pouze pro registrované uživatele.

rychlé vyhledávání fotografií v databance getphoto.cz

Modul pro ryhlé vyhledavání je umístěn v pravé části vodorovné lišty hlavní nabídky (menu) v horní části obrazovky. Základní vyhledání provedete vepsaním hledaného klíčového slova a potvrzením klávesou "enter". Klíčové slovo nebo výraz musí být napsán celý vč. nebo bez diakritiky. Nesmí obsahovat zakázané znaky nebo jen části klíčových slov a hledaných výrazů.

pro podrobné vyhledání požadovaného obrazového materiálu

1. Zadejte klíčové slovo nebo výraz do vyhledávacího pole a potvrďte klávesou "enter"

vyhledávat lze podle:

- klíčových slov (jméno hledané osoby, akce, výrazu a pod.)
- autora fotografie

- vyhledávané výrazy je možné kombinovat tzn., do pole vyhledávání je možné zadat například: hokej akční souboj, nebo jinou libovolnou kombinaci hledaných klíčových slov a systém následně takové fotografie vyhledá.
- vyhledávání funguje jakožto fulltextové, tzn. že vyhledává podobná slova v kompletní daatábázi fotografii na serveru getphoto.cz
- pro rychlé a jednoduché vyhledání jedotlivých klíčových slov, např. pouze jména, je možné hledaný výraz umístit do uvozovek, tzn. "jméno příjmení", a systém pak vyhledá pouze 100% odpovídající slova bez slov příbuzných

2. Po zobrazení odpovídajících fotografíí můžete začít procházet nalezené fotografie nebo použít nástroje pro podrobnější vyhledávání.
- z detailu vyhledaných fotografíí stiskem nabídky "najdi podobné snímky" a dalé výběrem požadovaných klíčových slov v nabídce pod náhledem fotografie a potvrzením výběru stiskem tlačítka "hledej". V případě volby výběru v nabídce je povinností zadat alespoň jedno klíčové slovo.

registrace / nákup fotografií z databanky getphoto.cz

Pro nákup obrazového materiálu je nutné provést registraci "nového klienta" pomocí registračního formuláře, který se zobrazí po stisknutí tlačítka registrace v pravé horní části obrazovky. Součástí registrace jsou zároveň "Smluvní podmínky" bez jejichž odsouhlasení není možné registraci provést.

Po odeslání registračního formuláře a potvrzení Vaší registrace budete během 24 hodin informování emailem ohledně podrobné registrace nového subjektu. Po aktivaci Vašeho uživatelského účtu obdžíte e-mail potvrzující Vaši registraci a zároveň i uživatelské jméno a heslo, které použijete pro vstup na Váš účet.

log in do databanky getphoto.cz

Pro vstup do databanky stiskněte nabídku "login" v pravé horní části databanky. Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste obdželi e-mailem spolu s potvrzením registrace, do příslušných polí a potvrďte stisknutím tlačítka "Přihlásit". Po přihlášení můžete využít rozšířené nabídky, v horní části, k další pohybu ve fotobance.

Pro informaci o aktuálním stavu nákupu slouží tlačítko "můj košík". Zde jsou zároveň další dostupné informace o předchozích objednávkách, v rozšířené nabídce v pravé horní části.

Pro návrat na hlavní stranu prezentace slouží aktivní pole loga fotobanky v levé horní části nebo klávesa "home".

log out z databanky getphoto.cz

Pro odhlášení uživatele slouží tlačítko "logout" v rozšířené nabídce v pravé horní části, po jehož stisknutí budete odhlášeni ze systému databanky. Nebude dále možné přidávat, odebírat nebo jinak manipulovat s obrazovým materiálem. Pro opětovné aktivování funkcí pro nákup a dalších služeb je nutné znovupřihlášení stisknutím nabídky "login" a postupovat viz. výše.

stažení náhledu fotografie

Pro stažení náhledu vybrané fotografie v nízkém rozlišení slouží ikona s piktogramem "diskety".

Tento náhled je v nízkem rozlišení a neodpovídá velikosti originální fotografie. Informace o rozlišení originální fotografie je zobrazena v podrobných informacích / detailu u každé jednotlivé fotografie.

Náhled je možné použít pouze pro návrhy či pro odsouhlasení zakoupení požadovaného obrazového materiálu nebo účely s tímto spojené.

Náhled nesmí být v žádném případě užit pro komerční či jakékoliv jiné účely bez zakoupení fotografie v "plném" rozlišení s příslušnými právy vztahujicími se k užití obrazového materiálu dle "licenčního ujednání" v souladu s "obchodními podmínkami databanky sportovní a image fotografie getphoto.cz".

nákup obrazového materiálu z databanky getphoto.cz

Nákup jednotlivých fotografií je možný pouze po registraci subjektu a jeho následném přihlášení do systému databanky.

Nákup je následně prováděn stisknutím tlačítka košíku se symbolem plus a následným výběrem užití fotografie spolu s informací o její ceně. Pro stav aktuálního nákupu stikněte nabídku "můj košík" v rozšířené nabídce v pravé horní části. Pro odebrání fototografie z košíku slouží piktogram košíku se symbolem mínus. Pro pokračování v nákupu užijte výše popsané postupy.

Pakliže je Vámi požadovaná fotografie již zakoupena exklusivně jiným klientem, informace o této skutečnosti a případné dostupnosti je zobrazena v "detailu fotografie", případně v nákupním košíku. Takto označená fotografie musí být z nákupního košíku odstraněna, jinak není možné provést nákup dalších fotografií a odeslání košíku ke zpracování.

Odstranění fotografie z nákupního košíku provedete stisknutím tlačítka košíku se symbolem mínus, umístěného v přehledu fotografií v nákupním košíku.

Pro objednání požadovaného obrazového materiálu stiskněte tlačítko "objednávka". Po jeho stisknutí se zobrazí fakturační údaje klienta, přehled požadovaných fotografíí včetně přehledu užítí a ceně jednotlivých fotografií. Pro odeslání objednávky a umožnění přístupu k zakoupeným fotografiím stiskněte tlačítko "objednat".

Po odeslání objednávky Vám bude umožněno stáhnout obrazový materiál v požadované kvalitě. Odkaz pro stažení zakoupených fotografií bude aktivní po 24 hodin od odeslání objednávky. Po případném uplynutí této doby je nutné kontaktovat našeho operátora.

Fotografie je možné použít pouze dle objednaného užití a dále dle "licenčního ujednání" v souladu s "obchodními podmínkami databanky sportovní a image fotografie getphoto.cz".

S případným dalším dotazy se obracejte na naši technickou podporu na podpora@getphoto.cz.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH (19%).